T-shirt: Solidaritet, Nykterhet, Demokrati (svart)